مراحل کمپین تبلیغاتی موفق

هدف گذاری : جذب مشتریان جدید ، معرفی محصول ، سرویس جدید ، افزایش فروش ، افزایش آگاهی از برند ، افزایش ارتباط با مشتریان قدیمی.

داشتن پیام تبلیغاتی : پیام ساده و روان ، دور از پیچیدگی مرتبط با اهداف کمپین.

تولید محتوای تبلیغاتی : مهم ترین بخش کمپین تبلیغاتی موفق میباشد.

انتخاب رسانه تبلیغاتی : با چه رسانه ای و در چه زمانی و با چه بودجه ای شروع کنید